CONSANGUINITEIT& ADAT
 
ConsanguÔniteit (gemeenschappelijk bloed) is de bloedverwantschap tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben.
 
Graad van bloedverwantschap
De mate van bloedverwantschap wordt uitgedrukt in graden. Er bestaat een verschillende telwijze van de graden naargelang het canoniek recht en het burgerlijk recht.
In het burgerlijke recht (BelgiŽ, Frankrijk, ...) telt men eenvoudig de generaties tot de gemeenschappelijke voorouder (zonder deze laatste mee te tellen).
In het canoniek recht telt men iedere geboorte in het kortste genealogisch verband tussen de beschouwde bloedverwanten. In de regel zal de canonieke graad dus tweemaal groter zijn dan de burgerlijke graad.
 
Huwelijksverbod historisch
Er geldt een huwelijksverbod wanneer twee trouwlustigen te dichte bloedverwantschap hebben.
Dit bloedverwantschapsvoorbehoud vindt een juridische grondslag in het Romeins recht en uiteraard de praktische vaststelling dat inteelt aanleiding gaf tot genetische fenomenen.
 
Inteelt versus incest
Een huwelijk tussen neef en nicht (die in de derde graad bloedverwant zijn) is het sterkst consanguiene huwelijk dat wettelijk geoorloofd is (dus dat geen bloedschande is). Inteelt werd en wordt vooral gezien bij gesloten, endogame gemeenschappen (zie endogamie).
 
Als er sprake is van geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten in de nabije graad, spreekt men van bloedschande of incest.
 
ConsanguÔne personen hebben meer genen met elkaar gemeen dan op grond van het toeval verwacht kan worden. Zo heeft iedereen 50% van zijn genen gemeen met zijn vader en met zijn moeder; en 25% met ieder van zijn grootvaders en grootmoeders, en gemiddeld 50% met zijn volle broers en zussen.
 
Het canonieke recht heeft de wetsregel uit het Romeins recht later overgenomen.
De laatste verboden verwantschapsgraad werd op zeven gebracht op initiatief van bisschop Isidorus van Sevilla (rond 600).
Zijn stelling berust op het sofisme, dat ook God de zevende dag rustte.
Sinds het concilie van Lateranen (1215 paus Innocentius III) is de verboden graad tot vier terugbracht.
 
Burgerlijk recht
De verwantschapsgraad wordt in het Nederlands burgerlijk recht volgens de canonieke rekenregel geteld.
De graad van bloedverwantschap tussen personen wordt gevonden door het aantal geboortes te tellen dat tussen hen ligt (een neef en nicht zijn dus 4e-graadsbloedverwant).
In Nederland is tot en met de derde graad strafbaar. Een huwelijk tussen neef en nicht is in Nederland dus niet strafbaar, maar wel in BelgiŽ.
 
Genealogie
Tussen twee mensen kunnen meerdere consanguÔniteitsverbanden bestaan, bijvoorbeeld naarmate ze meer gemeenschappelijke voorouders hebben.
 
Adat en inteelt
Omdat mijn genealogisch onderzoek zich ook over ďNederlands IndiŽĒ (mijn matrilineaire reeks) uitstrekt, onderstaande over adat.

Adat betekent in het Indonesisch van oudsher gewoonte of traditie. Het is een combinatie van sociale leefregels, omgangsnormen en traditionele gebruiken. De adat heeft ook strikte regels, tussen welke personen in een gemeenschap een huwelijk gesloten mag worden. Elk dorp heeft een adat- of gemeenschapshuis waar ook recht gesproken wordt. Deze uitspraken van een dorpsgemeenschap, worden doorgaans ook door hogere rechtsorganen gerespecteerd.

 

Voor veel IndonesiŽrs staat het kennen van (en leven naar) de adat gelijk aan welopgevoed en beschaafd gedrag. Naast de sociale regels van de adat (die van eiland tot eiland en per gebied kunnen verschillen) worden ook traditionele kleding, zang, dans en architectuur als deel van de adat beschouwd.

 
PPL n.Wiki