4 juli 2013

 

Bloedverwantschap en Kincode v2

http://www.genealogie.dse.nl/aldfaer/gevorderden.html

 

 

Bloedverwantschap (consanguïniteit) en KinCode in Aldfaer

 

De verwantschapsgraad is het aantal geboortes in het kortste genealogische verband tussen twee verwanten:

·         graad    1  : ouders en kinderen

·         graad    2  : grootouders, kleinkinderen, broers en zussen

·         graad    3  : overgrootouders, achterkleinkinderen, ooms en tantes, neven en nichten

                        (kinderen van broer of zus)

·         graad    4  : beperkt tot neven en nichten (kinderen van oom of tante)

·         graad  >4  : benaming is niet in Aldfaer opgenomen

 

In het overzicht op de Tabkaart Verwantschap wordt rekening gehouden met alle verwanten van een graad die kleiner of gelijk is aan de ingestelde maximum verwantschapsgraad, met die beperking dat voor een graad groter of gelijk aan 4 alleen de neven en nichten beschouwd worden. Hierin verschilt dit leeftijdsoverzicht van dat in het hoofdvenster op de Tabkaart Persoon, dat wel rekening houdt met alle verwanten van graad 4 of hoger (maar ook afhankelijk van de ingestelde maximum verwantschapsgraad).

 

De verwantschap tussen twee personen loopt altijd via een of meer gemeenschappelijke voorouders.

 

Op het Tabblad Verwanten kunt u de verwantschapslijn tussen de persoon in het hoofdvenster en zijn/haar directe verwanten bekijken.

De bovenste lijst toont de verschillende verwanten van de persoon.

Iedere verwant heeft een uniek nummer, de primaire KinCode.

 

KinCode:

De KinCode is een unieke verwantschapsnotatie (twee nummers gescheiden door een punt) en is gebaseerd op "The Knot System". 

Dit systeem is door Knud Højrup, een Deense wetenschapper, bedacht en hij heeft de stichting Aldfaer het gebruik van deze notatiewijze toegestaan.

 

De KinCode is als volgt opgebouwd:

: het getal links van de punt het kwartiernummer is van de gezamenlijke voorouder t.o.v. de proband

: het getal rechts van de punt is het kwartiernummer van de gezamenlijke voorouder t.o.v. de verwant