MATRI LINIAIR  &  PATRI LINIAIR
 
 
Matrilineaire afstamming (v. Lat. mater, gen. matris = moeder; linea = lijn), oudere term: matriarchaat, een verwantschapsstelsel waarbij afstamming via de vrouwelijke lijn bepalend is: een individu behoort tot de afstammingsgroep van de moeder (en haar broers en zusters), van moeders-moeder (en haar broers en zusters), enz. (zie verwantschap).
De matrilineaire afstammingsgroep van een man omvat zijn broers en zijn zusters en ook de kinderen van zijn zusters, maar niet die van zijn broers, noch zijn eigen kinderen (die tot de afstammingsgroep van hun moeder behoren).
 
Matrilineaire afstamming is een rekruteringsprincipe dat een maatschappij in (afstammings)groepen indeelt. Het heeft met het gezag van vrouwen weinig te maken.
Evenmin is het zo dat in een dergelijke maatschappij een individu niet verwant zou zijn aan zijn of haar vader. Het juridisch gezag berust echter bij de moeders broer.
Een bekend voorbeeld van matrilineaire afstamming vormen de Minangkabauers.
 

 
Patrilineaire afstamming (v. Lat. pater, gen. patris = vader, linea = lijn; oudere term: patriarchaat), een verwantschapsstelsel waarbij afstamming via de mannelijke lijn bepalend is: een individu behoort tot de afstammingsgroep van de vader, maar niet tot die van de moeder.
De patrilineaire afstammingsgroep van een man omvat zijn broers en zusters, zijn eigen kinderen en die van zijn broers, maar niet die van zijn zusters. In patrilineaire maatschappijen bestaat wel vaak een bijzondere relatie tussen een man en de broer van zijn moeder (het avunculaat), die zich uit in bepaalde privileges ten aanzien van persoon en goederen van de moedersbroer.