Regels voor het vernoemen

 

Vroeger kregen kinderen meestal dezelfde voornaam als een familielid. Een overzicht van de regels die daarvoor golden. Het gebeurt hier en daar (gelukkig) nog steeds. Maar vroeger was het algemeen gebruikelijk om kinderen te vernoemen naar familieleden. Dat wil zeggen dat een kind dan dezelfde naam kreeg als een bepaald familielid. Daar bestonden vrij strikte regels voor. Zeker voor de periode vóór 1811 zijn vernoemingpatronen daarom heel belangrijk bij het aantonen van verwantschappen. Weliswaar waren het slechts gewoonteregels waar regelmatig van afgeweken werd, maar de ‘normale’ volgorde van vernoemen was in principe een vaststaand gegeven. 

1e zoon 

grootvader: vaders vader 

2e zoon 

grootvader: moeders vader 

3e zoon 

oom: vaders oudste broer 

4e zoon 

oom: moeders oudste broer 

5e zoon 

oom: vaders 2e broer 

6e zoon 

oom: moeders 2e broer 

enz. 

enz. 

 

 

1e dochter  

grootmoeder: moeders moeder 

2e dochter 

grootmoeder: vaders moeder 

3e dochter 

tante: moeders oudste zus 

4e dochter 

tante: vaders oudste zus 

5e dochter 

tante: moeders 2e zus 

6e dochter 

tante: vaders 2e zus 

enz. 

enz. 

Bij zonen had vaders familie dus voorrang en bij dochters moeders familie. 


Ook voor de uitzonderingen zijn er patronen te ontdekken: 

 

NB – Er wordt regelmatig beweerd dat na het vernoemen van de grootouders niet de ooms en tantes, maar de overgrootouders zouden zijn vernoemd. Nu komt dat grotendeels op hetzelfde neer: ook de ooms en tantes zijn zelf immers vaak weer naar grootouders vernoemd en vernoemen van ooms en tantes is dus indirect vernoemen van overgrootouders. Maar wanneer consequent overgrootouders vernoemd zouden worden, zouden standaard ook de namen van de ouders zelf gebruikt moeten worden wanneer zij naar hun grootouders vernoemd zijn. Dat gebeurde niet. Een kind kreeg alleen de naam van zijn of haar vader of moeder wanneer het naar een grootouder of oom of tante genoemd werd die toevallig dezelfde naam had of wanneer het direct naar de eigen vader of moeder genoemd werd. Dat een kind direct genoemd werd naar een overgrootouder waarnaar ook zijn of haar vader of moeder genoemd was, valt vrijwel niet aan te wijzen. 


Bron: voorouders.net 

PPL 11 juli 2013